1-rotor / Zgrabiarki do siana, trawy

   

Star 300a

 

Star 350a 

 

Star 360,10

         
   

Star 400,11

 

Star 430,12v

 

Star 470,13

         
       

Star 430,12